Hizmetlerimiz

Kılavuz Ar-Ge Grubu olarak tüm sektör(tekstil, otomotiv, makine, tarım, yazılım, kimya, demir çelik, enerji) ve boyutlardaki müşterilerimiz için tasarım ve mühendislik hizmetleri ile yine müşterilerimiz için fikir aşamasından,
uluslararası bilimsel, teknik ve mali standartlara uygun raporlar hazırlamaya kadar geçen tüm süreçlerde
entegre hizmet anlayışı ile anahtar teslimi proje vermek için hareket ediyoruz. Tasarım ve Mühendislik analizleri ile beraber;

1- Ar-Ge İnovasyon Proje Teşvikleri:

  • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite Sanayi İşbirlikleri Destek Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
  • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
  • Yazılım Projeleri

2- Avrupa Birliği Destekleri: Avrupa Birliği EUREKA-H2020-CORDIS projelerini Avrupa daki çözüm

ortağımız ile projelendirip KOBİ ve büyük ölçekli sanayi firmalarının AB destekli fonlar almasını

sağlıyoruz.

3- Ar-Ge Merkezi Başvuru,Sürdürme ve Denetim Hizmetleri: Ar-Ge merkezi stratejilerinin oluşturulması, başvuru dokümanlarının hazırlığının yapılması, Ar-Ge merkezi eğitimi, teknik olarak yol haritasının belirlenmesi, mali raporlama ve Ar-Ge merkezi sürdürme hizmetlerini kapsamaktadır.

4- Tasarım Merkezi Başvuru,Sürdürme ve Denetim Hizmetleri: Tasarım merkezi stratejilerinin oluşturulması, başvuru dokümanlarının hazırlığının yapılması, Tasarım merkezi eğitimi, teknik olarak yol haritasının belirlenmesi, mali raporlama ve Tasarım merkezi sürdürme hizmetlerini kapsamaktadır.

5- Teknokent Hizmetleri: Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalara yüksek avantajlar sağlayan

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofislerinde doğru yapılanma sağlanarak yer

almaları için başvuru ve denetleme hizmetlerini veriyoruz.

6- Mühendislik Analizleri
7-Tasarım