Hakkımızda

2008 yılında Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyete başlayan Kılavuz Ar-Ge Grubu, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında deneyimli uzman kadrosu ile müşteri odaklı ve yenilikçi mühendislik analizleri sunan yenilikçi Ar-Ge (innovative R&D) temelli bir tasarım yazılım ve mühendislik firmasıdır. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren firmamız, uzman kadrosuyla başarılı gördüğü her türlü projeye de büyük önem ve destek vermektedir.

Kılavuz Ar-Ge Grubunun kuruluş amacında olduğu üzere tasarım ve mühendislik analizlerinin yanı sıra bundan sonra da firmaların ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından ve teşviklerden faydalanmaları, sanayi işbirliklerinin kurulması, teknokent/serbest bölge gibi alanlara taşınması ve ülkemizin global rekabetçiliğine katkı sağlanabilmesidir.

Tasarım ve mühendislik analizleriyle beraber kurulduğundan bugüne kadar firmamız tarafından hazırlanan projeler ile yurtiçi/yurtdışı hibe ve kredi desteklerine yapılan başvurularda yüksek başarı oranı elde edilmiştir.

Tasarım, Yazılım, Mühendislik Analizleri, Ar-Ge/İnovasyon, proje yönetimi, proje geliştirme, hibe destekler ve krediler, Ar-Ge muhasebesi, Ulusal ve Uluslararası kuruluşların Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik projelerinin Mali raporlanması konularında yüksek deneyim, beceri ve bilimsel yöntemleri olan Kılavuz Ar-Ge Grubu’nun hedefi firmalara ulusal ve uluslararası ölçeklerde yenilikçi Ar-Ge/İnovasyon projeleri altyapılarını bilimsel, teknik ve mali analizlerini yaparak oluşturmak, geliştirmek, yönetmek ve bu projelerin Ar-Ge fonlarından yaralanmasını sağlamak ve buna bağlı olarak onaylanan projelerin 5.Bölge Yatırımı, Patent/Faydalı Model, Teknolojik Ürünler Yatırımı destekleri ile bir sistem bütünlüğü içinde hizmet verilmektedir.

Kılavuz Ar-Ge Grubu, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulum, sürdürme ve denetimi hizmetleri ile de Ar-Ge Reform Paketini uygulamaya başlamıştır. Firmalara fayda sağlayacak çözümlerin oluşmasıyla ilgili olarak kamu kuruluşlarının faaliyetlerini çok yakından takip ediyor, bu faaliyetleri de türev teşvikler ile senkronize olarak genişletiyoruz.

Teknik Mühendis (Yazılım, Makine ve Ar-Ge), Yerli ve Yabancı EUREKA-H2020 proje eksperlerinin katkılarıyla yatay işbirliği yapısı ile beyin gücü oluşturan Kılavuz Ar-Ge Grubu yurtiçi ve yurtdışı projelerinde Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yazarak önemli başarılara imza atmaya devam etmektedir.

Faaliyet Alanları: Ar-Ge, Mühendislik ve Tasarım Hizmetleri.